Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevodi su posebna vrsta prijevoda koje vrše sudski tumači. To su osobe s diplomom i izuzetnim poznavanjem stranog(ih) jezika te s položenim ispitom za sudskog tumača, a imenuje ih Županijski sud Republike Hrvatske.

Ovjereni prijevodi uvezani su s originalom, ovjerenom ili običnom kopijom izvornog dokumenta te su opremljeni pečatom i potpisom sudskog tumača koji time jamči istovjetnost prevedenog teksta s izvornikom.

Ovjerene prijevode svih vrsta dokumenata za Vas će pripremiti naši provjereni sudski tumači koji iza sebe imaju bogato iskustvo s najrazličitijim vrstama ovjerenih prijevoda.

Vjeruju nam