Pisani prijevodi

Predajte nam na povjerenje prijevode svih vrsta općih i stručnih tekstova, rukopisa, titlova, internetske građe – internetskih stranica i programske opreme. Stručni prijevodi sadrže tehničke izraze koji zahtijevaju stručno znanje predmetne tematike, te su namijenjeni čitateljima unutar određenog stručnog područja.

Surađujemo sa stručnjacima iz širokog polja tehničkih i društvenih znanosti, no prilikom narudžbe vrlo stručnih prijevoda poželjno je da naručitelj prijevoda osigura pomoćnu literaturu i/ili odredi svog stručnjaka za savjete u vezi terminologije.

Nudimo mogućnost prijevoda u CAT alatima za engleski i talijanski jezik.

Vjeruju nam