Pisana dokumentacija za studije i zaposlenja u inozemstvu

Visokoobrazovne institucije u Evropi i svijetu zahtijevaju visoku pismenost od budućih studenata. Naši stručnjaci i sami su školovani u inozemstvu, stoga će Vam priprema pisane dokumentacije (eseja u sklopu prijemne dokumentacije i sl.) uz njihovo stručno vodstvo i individualne konzultacije biti jedan od važnih koraka na Vašem putu prema odlasku na studij u inozemstvo.

Također, radna mjesta u suvremenom svjetskom kontekstu koncipiraju se sve više kao mutitasking odnosno od zaposlenika traže sposobnost obavljanja brojnih i različitih poslova. Profesionalno pisanje jedna je od neizostavnih komponenata svih moderno ustrojenih radnih mjesta (korespondencije u pravnim uredima, algoritmi radnih obaveza u bolnicama itd.). Naši stručnjaci bit će Vaši osobni mentori u poduci pisanja te sposobnosti retoričkog oblikovanja tekstova (argumentiranog prezentiranja ideja, stavova, zaključaka), ukratko: u boljoj prezentaciji na Vašem radnom mjestu.

Vjeruju nam