Lektura i korektura

Orbita nudi i uslugu pregledavanja odnosno lektoriranja tekstova iz raznih područja i jezika. Usluge lekture i korekture podrazumijevaju stilsku i jezičnu obradu tekstova te provjeru i ispravljanje tipografskih, interpunkcijskih i pravopisnih grešaka, redoslijeda riječi ili drugih manjih propusta nastalih prilikom oblikovanja prijevoda.

Preporučujemo Vam da sve tekstove koji izlaze u javnost prepustite iskusnom lektoru.

Vjeruju nam